Sztuka zjawiskowa, Browar Mieszczański, Wroc³aw 2004

Indeks  Sztuka zjawiskowa  Struktury osobiste  Struktury magiczne  Obrazy figuratywne  Wspolna przestrzen