Sztuka zjawiskowa, Hala Ludowa, Pergola, Wroc³aw 1996

Indeks  Sztuka zjawiskowa  Struktury osobiste  Struktury magiczne  Obrazy figuratywne  Wspolna przestrzen