Sztuka zjawiskowa, Muzeum Miejskie, Moravska Trebova, Czechy, 2003

Indeks  Sztuka zjawiskowa  Struktury osobiste  Struktury magiczne  Obrazy figuratywne  Wspolna przestrzen