Sztuka zjawiskowa, Muzeum Miejskie, Kraliki, Czechy, 2003

Indeks  Sztuka zjawiskowa  Struktury osobiste  Struktury magiczne  Obrazy figuratywne  Wspolna przestrzen