Sztuka zjawiskowa, Klasztor w Lubiążu, 2002

Indeks  Sztuka zjawiskowa  Struktury osobiste  Struktury magiczne  Obrazy figuratywne  Wspolna przestrzen