Sztuka zjawiskowa, Zamek Janowiec, 2000

Indeks  Sztuka zjawiskowa  Struktury osobiste  Struktury magiczne  Obrazy figuratywne  Wspolna przestrzen