Happening: Sztuka zjawiskowa, Kościół Garnizonowy, Wrocław 1999

Indeks  Sztuka zjawiskowa  Struktury osobiste  Struktury magiczne  Obrazy figuratywne  Wspolna przestrzen