Sztuka zjawiskowa, Kościół Świętego Wincentego, Wrocław 1995

Indeks  Sztuka zjawiskowa  Struktury osobiste  Struktury magiczne  Obrazy figuratywne  Wspolna przestrzen