Indeks

Sztuka osobista

Pytania, akcje uliczne

Sztuka zjawiskowa

Struktury osobiste

Struktury magiczne

Obrazy figuratywne

Wspolna przestrzeń

 

Teksty Liszkowskiego

W stronę własnej linii

Milczenie przestrzeni

Odnajdywanie siebie

Sztuka projekcji

Program artystyczny

Biografia

Sztuka i Teoria

 

Teksty o Liszkowskim

Podążanie

Stwarzana struktura

Powaga gry

Poza przestrzenią

 

Kalendarium

Projekcje i wystawy

Wystawy zbiorowe


 

 

 

Grupa Sztuka i Teoria

 

Grupa Sztuka i Teoria powstała w 1976 roku. W jej skład wchodzili studenci ostatnich lat Wydziału Malarstwa i Grafiki Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu: Andrzej Sapija, Maria Zmarz-Koczanowicz, Witold Liszkowski. Sztuka i Teoria była grupą twórczą i kołem naukowym, skupiającym wokół siebie grono osób o różnych zainteresowaniach i uprawiających różne dyscypliny twórcze, m.in. artystów, estetyków, filozofów i psychologów.

Płaszczyzną porozumienia i działania było przekonanie o konieczności głębokiej i wieloaspektowej refleksji nad sztuką. Działania grupy przejawiały się zarówno w postaci propozycji artystycznych: rysunek, fotografa, zapisy filmowe i video, happeningi i performance, rozprawy teoretyczne manifesty  i artykuły polemiczne, wydawanych w zeszytach Sztuka i Teoria, jak i organizowanych spotkaniach, dyskusjach i seminariach. Grupa preferowała działalność integrującą refleksję teoretyczną z praktyką artystyczną, wychodząc z założenia o równoważności tworzenia przedmiotów sztuki i indywidualnej pracy twórczej nad swoją artystyczną samoświadomością.

W trakcie swojego istnienia grupa Sztuka i Teoria w latach 1976-1980 wydała siedem zeszytów artystycznych, w których opublikowali teksty następujący teoretycy i artyści: Dariusz Aleksandrowicz, Bogusław Jasiński, Grzegorz Dziamski, Jan Kurowicki, Natalia LL, Andrzej Lachowicz, Anna Kutera, Romuald Kutera, Stanisław Urbański, Andrzej Sapija, Witold Liszkowski, Lech Mrożek.

Członkowie grupy prezentowali swoje prace w trakcie imprez zbiorowych w następujących miejscach: galeria Sztuki Najnowszej (Wrocław), galeria Foto-Medium-Art (Wrocław), Galeria Studio (Warszawa), Galeria Format (Kraków), Biura Wystaw Artystycznych w: Szczecinie, Sopocie, Bydgoszczy, Poznaniu, Łodzi, Międzynarodowe Biennale Grafiki w Krakowie.

Witold Liszkowski