Indeks

Sztuka osobista

Pytania, akcje uliczne

Sztuka zjawiskowa

Struktury osobiste

Struktury magiczne

Obrazy figuratywne

Wspolna przestrzeń

 

Teksty Liszkowskiego

W stronę własnej linii

Milczenie przestrzeni

Odnajdywanie siebie

Sztuka projekcji

Program artystyczny

Biografia

Sztuka i Teoria

 

Teksty o Liszkowskim

Podążanie

Stwarzana struktura

Powaga gry

Poza przestrzenią

 

Kalendarium

Projekcje i wystawy

Wystawy zbiorowe

 


 

 

 

Biografia artysty

 

Witold Liszkowski urodził się w 1954 roku we Wrocławiu. W 1979 roku ukończył Akademię Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby we Wrocławiu.

Dyplom Pytania zrealizował w Katedrze Grafiki u profesora Jana Jaromira Aleksiuna. Promotorem pracy dyplomowej był profesor Konrad Jarodzki.

W latach 1977-1981 brał udział w wielu wystawach, seminariach i festiwalach artystycznych w kraju i za granicą. Prezentował nurt sztuki eksperymentalnej i interdyscyplinarnej. Zrealizował liczne akcje uliczne, happeningi i preformance. Uczestniczył w wielu festiwalach teatralnych, realizując własne spektakle i działania parateatralne, m.in.: Festiwal Teatru Otwartego we Wrocławiu, Festiwal Norwidowski w Jeleniej Górze.

W latach 1977-1980 działał w grupie twórczej Sztuka i Teoria, łącząc aktywność artystyczną z refleksją teoretyczną i estetyczną. Od 1995 realizuje cykle malarsko-rysunkowe Struktury magiczne oraz projekcje i spektakle Sztuka zjawiskowa, w Polsce i za granicą.

Od roku 2005  wraz z Dominiką Zamarą - wrocławską sopranistką - realizuje interdyscyplinarny projekt  Wspólna przestrzeń. Wykładowca w Wyższym Studium Fotografii AFA w latach 1997-2006.  Wykładowca w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu: 2007-2008.

 

Pełnione funkcje organizacyjno-artystyczne

Członek Zarządu ZPAP we Wrocławiu, od 2004

Komisarz Artystyczny Międzynarodowego Trienale Rysunku we Wrocławiu, 1994

Organizator i współzałożyciel Centrum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu, ACK Pałacyk, OKiS, 1979-1981

Komisarz Artystyczny Konfrontacji Studentów Szkół Artystycznych, Łomża, 1980

Komisarz Artystyczny Konfrontacji Studentów Szkół Artystycznych, Wrocław, 1979

Komisarz Artystyczny wystaw i seminariów organizowanych przez grupę twórczą Sztuka i Teoria, ACK Pałacyk, Wrocław,1976-1979

Komisarz Artystyczny Koła Naukowego PWSSP we Wrocławiu, 1976-1978

 

Sztuka tak jak miłość jest bezwarunkowa i konieczna

twierdzi artysta