Indeks

Sztuka osobista

Pytania, akcje uliczne

Sztuka zjawiskowa

Struktury osobiste

Struktury magiczne

Obrazy figuratywne

Wspolna przestrzeń

 

Teksty Liszkowskiego

W stronę własnej linii

Milczenie przestrzeni

Odnajdywanie siebie

Sztuka projekcji

Program artystyczny

Biografia

Sztuka i Teoria

 

Teksty o Liszkowskim

Podążanie

Stwarzana struktura

Powaga gry

Poza przestrzenią

 

Kalendarium

Projekcje i wystawy

Wystawy zbiorowe


 

 

 

Program artystyczny

 

Realizuję interdyscyplinarny program artystyczny, łączący różnorakie techniki i struktury sztuki współczesnej: malarstwo, rysunek, kolaż, obiekty i instalacje oraz projekcje i działania multimedialne. Od dłuższego czasu tworzę projekcje i przedsięwzięcia multimedialne – Sztukę zjawiskową oraz rysunki, malarstwo, kolaże i obiekty – Struktury magiczne.

Struktury magiczne to prace, które są poszukiwaniem własnych, swoistych abstraktów wizualnych, to zapisy podmiotowej intuicji i ekspresji, notacje wewnętrznej energii twórczej, struktury przekształceniowe, transformacyjne i narastające. Realizacje te są przezroczyste i tożsame z moją intuicją i energią, stanowią sięgnięcie do głębi siebie. Prace te tworzę zarówno w technikach malarskich i rysunkowych, jak i w formie kolaży oraz obiektów.

Oblekam również swoimi strukturami pomieszczenia galerii i innych wnętrz, a działania te można nazwać malarstwem kreującym przestrzeń. Tworzę w ten sposób własną i swoistą przestrzeń poprzez zacieranie granic między pionem, poziomem, górą i dołem. Obiekty stanowią kompilację i próbę syntezy między przedmiotami znalezionymi a własnym malarstwem i rysunkami. Pragnę wzbogacić swoje poszukiwania o nowe rozwiązania strukturalne, wprowadzając do swoich prac elementy ażurowe, odblaskowe i przezroczyste, stosując takie materiały, jak szkło, blacha, lustro.

Realizuję prace malarsko-fotograficzne, będące próbą syntezy tych dyscyplin artystycznych. Są to jednorodne kolaże, uzyskane poprzez harmonijne nałożenie obrazu fotograficznego na faktury i narzuty malarsko-reliefowe. Pragnę zrealizować również obiekty i instalacje, których integralnymi elementami będą ogień, woda, lód itp. Prace te mogą być prezentowane zarówno w plenerze, jak i we wnętrzach galerii.

Od pewnego czasu organizuję projekcje i przedsięwzięcia multimedialne Sztuka zjawiskowa, wykorzystując do ich realizacji rzutniki dużej mocy Ludwig Pani, obiekty malarsko-rysunkowe, płonące instalacje, poetycką werbalizację oraz muzykę skomponowaną przez Ryszarda Gwalberta Miśka na użytek tych prezentacji. Chcę wprowadzić nowe elementy plastyczno-instalacyjne oraz inscenizacyjne, wzbogacające strukturę przedsięwzięcia tak, by efekt finalny miał charakter całościowego, płynnego i spójnego widowiska artystycznego.

Celem multiwizji Sztuka zjawiskowa jest równoczesne i transformacyjne prezentowanie wielu elementów i procesów artystycznych w trakcie jednego pokazu w  plenerze lub dużej sali. Kolaż Sztuka zjawiskowa ma procesualny i otwarty charakter. Łączy elementy plastyczno-instalacyjne, projekcyjne, performensowe i muzyczne w interdyscyplinarną całość.

Witold Liszkowski