Struktury osobiste, technika własna, Galeria Na Solnym, Wrocław 2007

 Indeks  Sztuka zjawiskowa  Struktury osobiste  Struktury magiczne  Obrazy figuratywne  Wspolna przestrzen