Struktury osobiste, technika własna, Pasaż Jatki, Wrocław 2005

 Indeks  Sztuka zjawiskowa  Struktury osobiste  Struktury magiczne  Obrazy figuratywne  Wspolna przestrzen