Powrót do Indeksu Pytania, akcje uliczne 1979-1981 - 50 zdjęć

+48 507 682 495